Vaša cesta k spravodlivému odškodneniu

  Ocitli ste sa v situácii, kedy
 • ste pri dopravnej nehode utrpeli úraz?
 • mali ste úraz v zamestnaní alebo ste utrpeli akýkoľvek iný úraz?
 • vám poisťovňa nepreplatila všetky náklady na opravu auta?
 • ste pri dopravnej nehode utrpeli úraz?
 • ste sa pošmykli a zranili na zľadovatenom chodníku pred obchodom?
 • alebo vám jednoducho poisťovňa znížila alebo úplne zamietla poistné plnenie?

KlientServis je zmluvným partnerom firmy LITIS odškodnenie s.r.o., ktorá sa zaoberá vymáhaním odškodnenia a poistných plnení z poisťovní. Pre firmu LITIS zabezpečujeme dokumenty od klienta potrebné k právnemu posúdeniu problému.

Sme pripravení poskytnúť vám odbornú pomoc a zabezpečiť efektívne vymoženie vášho odškodnenia vo výške, aká vám skutočne prináleží.

Špecializujeme sa na vymáhanie rozličných nárokov na náhradu škody vzniknutej pri dopravnej nehode, pracovnom úraze či inej životnej situácii, ako aj nárokov na poskytnutie poistného plnenia z akéhokoľvek druhu poistenia, približne do dvoch rokov od poistného plnenia

 • povinné zmluvné poistenie (PZP)
 • havarijné poistenie
 • životné a úrazové poistenie
 • poistenie podnikateľov
 • poistenie všetkých typov zodpovednosti za škodu a pod.
 • poistenie nehnuteľnosti
 • poistenie prepravy tovaru, osôb a služieb, poľnohospodárskej činnosti, hospodárske zvieratá

Účastníci dopravných nehôd si môžu v poistnom plnení uplatniť nároky:

 • bolestné
 • náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia (tzv. trvalé následky)
 • náklady spojené s liečením (napr. lieky, zdrav. pomôcky, poplatky u lekárov)
 • strata na zárobku počas PN alebo ušlý zisk
 • náhrada za stratu na zárobku po skončení PN
 • jednorazové vyrovnanie
 • náhrada za stratu na dôchodku
 • vecná škoda pri zranení (napr. oblečenie, okuliare, hodinky)
 • iná vecná škoda – škoda na vozidle, prenájom náhradného vozidla, PHM
 • pohrebné náklady
 • pozostalostná úrazová renta
 • nemajetková ujma

Nie ste si istí, či vám poisťovňa vyplatila poistné plnenie v správnej výške? Odmietla vám poisťovňa nahradiť škodu?

Obráťte sa na nás a my vám bezplatne a nezáväzne poskytneme predbežné posúdenie vášho prípadu.

Našim cieľom je v prvom rade dosiahnuť pre vás čo najrýchlejšie odškodnenie, a to aj súdnou cestou. Naša činnosť tak spočíva v zastupovaní poškodených v komunikácii s poisťovňou, ako aj v prefinancovávaní súdnych sporov so škodcom alebo poisťovňou. Spolupracujeme s odborníkmi s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti poisťovníctva, so súdnymi znalcami z rôznych odborov, advokátskou kanceláriou a exekútormi, takže vám poskytneme komplexné odborné zabezpečenie vymoženia vášho odškodnenia a iných nárokov od prvotných administratívnych úkonov, nasledujúc právnym zastúpením v súdnom konaní a končiac prípadnou exekúciou.

Na rozdiel od konkurenčných spoločností my poškodeným ZADARMO zabezpečíme vypracovanie posudkov na bolestné a trvalé následky, a to súdnym znalcom. Tým je zaručené, že poškodení dostanú najvyššie možné odškodnenie.

Ako jediní na trhu poskytneme poškodeným komplexné odškodnenie z dopravnej nehody nielen pokiaľ ide o ich škodu na zdraví, ale aj škodu na ich vozidle.

Zadarmo posúdime a prehodnotíme aj staršie dopravné nehody, dokonca aj tie, kde už zranení nejaké odškodnenie dostali.

Pozrite si prezentáciu našich služieb aj vo formáte pdf:

Prezentácia o službe vo formáte pdf

V prípade potreby vás navštívime v oblasti Košice a okolie, Prešov, Rožňava, Lučenec, Tornaľa, Rimavská Sobota, Moldava nad Bodvou, Vranov nad Topľou, Trebišov, Humenné, Dobšiná, Revúca, Jelšava, Lučenec, Poprad, Spišská Nová Ves.

Neváhajte nás kontaktovať na doleuvedených tel. číslach alebo e-maili.

Novinky e-mailom

Chcete dostávať e-mailom informácie o novinkách?

Kontakt

mobil: +421 918 687 702;
e-mail: asistent@klientservis.eu;
web: www.klientservis.eu

Sociálne siete